Sürdürülebilirlik

Otelimiz sürdürülebilir bir işletme olabilmek adına Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında çalışmalarına başlamış, sürdürülebilir bir dünya için iyileştirmeler yapmaktadır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hedefiyle tüm gayretimizle çalışıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

 2022 -  2023

  

İçerik

  1. Rapor Hakkında. 
  2. Tesis Tanıtımı ve Tesis Özellikleri 
  3. Sürdürülebilirlik Ekibi 
  4. Çevre Etkilerinin Azaltılması 
  5. Personel ve Çalışma Hayatı 
  6. Yapılan Sosyal Çalışmalar 
  7. Kültürel Çalışmalar 
  8. Politikalar

 

1.    Rapor Hakkında

 

2023  yılı itibariyle sürdürülebilirlik çalışmalarımıza başladık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz gelişmeyi; yönetimimiz, çalışanlarımız, konuklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm partnerlerimiz ile paylaşmayı ve böylece bu noktada yaratacağımız farkındalığı artırarak, ortak hedef ve başarılara dönüştürebilmeyi amaçlamaktayız.

Bu hazırlanan sürdürülebilirlik raporu  2023 yıl aralıgındaki verileri içermektedir.

 

2.    Tesis Tanıtımı ve Tesis Özellikleri

 

OTELİMİZ 36 ODADAN İBARETTİR.TESİSİMİZ 12 AY AÇIKTIR.ÇEŞME MEYDANINDA OLAN TESİSİMİZ TARİHİ ÇEŞME KALESİ KARŞISINDADIR.OTELİMİZ ODA VE KAHVALTI OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.İZMİR HAVAALANINA 90 KM.UZAKLIKTADIR.

Çeşme, İzmir ilinin batısında yer alan bir ilçedir. Doğudan Urla, kuzeyden Karaburun, batı ve güneyden Ege Denizi ile çevrilidir.

Cumhuriyet Meydanı'na bakan Rıdvan Otel, Çeşme'nin merkezinde, sahile sadece 50 metre mesafede yer almaktadır. Günün 24 saati resepsiyon ve tesis genelinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren sürekli yenilenen nezih bir oteldir.

Çeşme Marinaya 100 metre mesafede yer almaktadır.

 

3.    Sürdürülebilirlik Ekibi

4.    Çevre Etkilerinin Azaltılması

 Çevreye Saygı - Enerji Tasarrufu Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.

 

5.    Personel ve Çalışma Hayatı

Tüm personel haftalık çalışma programını bilmektedir.

✓ Personel yasal çalışma sürelerine uygun olarak haftada 45 saat çalışmaktadır. Fazla mesai durumunda yine yasaların izin verdiği ölçüde mesai yapılmakta, fazla mesai ya ücret olarak ya da alacak izin olarak ödenmektedir.

 ✓ Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haftalık izin, yıllık izin, vb. tüm hakları personele deklare edilmiştir ve kullanılmaktadır. ✓ Çalışanlarımıza her türlü özel izin hakları kullandırılmaktadır. Doğum izni, ölüm izni,vb.

✓ Personele açık kapı politikamız kapsamında kötü niyet olmadığı takdirde hiyerarşik sıralama izlenerek her zaman yönetimin kapısının açık olduğu personele oryantasyon eğitimlerinde verilmiştir.

✓ İSG Kurulunda işçi temsilcileri, çalışan diğer arkadaşlarını temsil etmek üzere görevlendirilmiştir ve toplantılarda söz hakkına sahiptir.

✓ Otelimizde disiplin kurulu aktif olarak görev yapmakta ve asayişi ve disiplini sağlamak üzere kurallar doğrultusunda çalışmalarda bulunmaktadır.

 ✓ Çalışanların genel ve mesleki bilgisinin arttırılmasına, bireysel bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik etkin bir eğitim sistemi kurarak sezon boyunca ihtiyaca göre her türlü yasal zorunlu eğitimler, iç kaynaklı eğitimler ve işbaşı eğitimleri verilmektedir. İnsan kaynakları tarafından kişi başı eğitim süreleri aylık olarak takip edilmektedir. (Mesleki ve teknik eğitimler, iletişim, misafir memnuniyeti, şikayet yönetimi, takım çalışması, kalite yönetim sistemleri, hijyen eğitimleri, çevre ve iş sağlığı güvenliği ve sürdürülebilirlik eğitimleri)

✓ Tüm çalışanlarımızın iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir. Ayrıca terzi ve ütüleme hizmeti de mevcuttur.

✓ Ayrıca, tüm çalışanlarımız anlaşmalı özel hastanede indirimli olarak muayene hakkına sahiptir.

 ✓ Her sezon sonunda başarımızı kutlamak için motivasyon yemekleri düzenlenmektedir.

 

6.    Yapılan Sosyal Çalışmalar

DARRÜŞAFAKA CEMİYETİNE HER YIL 2 DÖNEM MADDİ YARDIM YAPILMAKTADIR.

ÇEŞME FESTİVALİ VE BUNUN GİBİ ETKİNLİLERDE  ÜCRETSİZ KONAKLAMA SAĞLANMAKTADIR.

OTELİMİZ MEYDANDA OLDUĞU İÇİN TÜM SOSYAL FAALİYETLER ESNASINDA OTELİMİZİN KAHVALTI SALONU VE LOBİSİ ÜCRETSİZ KULLANILABİLMEKTEDİR.

OTELİMİZDE YENİLENEN MALZEMELER SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINA BAĞIŞLANMAKTADIR.

 

7.    Kültürel Çalışmalar

OTELİMİZN LOBİSİNDE ÇEŞME TARİHİNİ YANSITAN ESKİ ÇEŞME RESİMLERİ MEVCUTTUR.SAKIZ AĞACI SEMBOLİK OLARAK LOBİDE TANITIMI İLE BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZN LOBİSİNDE ÇEŞME ESKİ EVLERİNDE BULUNAN DUVAR SÜSLERİ MEVCUTTUR.

 

8.    Politikalar

8.1. Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikası

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

· Cinsiyettfarkıgözetmeksizintümçalışanlarımızınsağlık, güvenlik ve refahlarınısağlarız.

· Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

· Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

· Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

· Kariyer fırsatlarından eşitdüzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

· Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

· İş aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

· Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

· Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

8.2. Enerji verimliliği Politikası

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.

Bunun için;

· Hem doğayakarşısorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleritakipeder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.

· Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.

· Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere işbirliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.

· Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satınalmaya ve kullanmayaçalışırız.

· Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

· Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.

8.3. Çocuk Hakları Politikası

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Bunusağlamakiçin;

· Kendikurumlarımızdaçocukişçiçalıştırılmasınamüsaadeetmez ve tümişortaklarımızdan da aynıhassasiyetibekleriz.

· İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.

· Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.

· Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.

· Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.

· Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

8.4. Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz.

Bunun için;

• Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.

• Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.

• Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,

• İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geridönüşüm” ve “çevredostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,

•Kâğıt,peçete,tuvalet kâğıdı,ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,

•Atıkları doğru şekilde,özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar,yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,

• Su, enerji ve tüm doğal kaynaklar ıtasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.

•Çevre yönetimi konusundaki performansımız ölçer, bu verileri hedefleri leizler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.

• Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız